www.tibko.sk »  Prezeranie Foto-0001     [Obrázok 1 z 1335]  :: Choï na  
  Si na prvom snímku Si na prvom snímku      Ukáza?/skry? EXIF informácie Indexová strana Spusti?/zastavi? prezentáciu      Nasledujúci snímok Posledný snímok Pomoc
Nasledujúci snímok
 
Foto-0001.JPG - 1536 x 2048 - (733KB)
8.1.2002 11:21
Foto-0002 * 1536 x 2048 * (1.2MB)

Foto-0003 * 1536 x 2048 * (1.18MB)

Foto-0004 * 2048 x 1536 * (778KB)

Foto-0005 * 2048 x 1536 * (760KB)

Foto-0006 * 1536 x 2048 * (503KB)

Posledná úprava albumu bola 31.7.2007 13:05
Založené na JAlbum 7.1 a BluPlusPlus vzh¾ad
Je zakázané používať tieto obrázky na akékoľvek prezentačné účely bez súhlasu autora.